--- Điểm mạng vi tính toàn cầu của nhà thơ Trần Xuân An (địa phương TP.HCM.) ---
TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG CỦA MÌNH


10 NĂM CÔNG BỐ 35 ĐẦU SÁCH TRÊN INTERNET


 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

XEM - NGHE - ĐỌC - HÁT

Thêm địa chỉ mới cho điểm mạng (web redirect):

http://tácphẩmtrầnxuânan.vn

(trỏ tới: http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com )

http://tác-phẩm-trần-xuân-an.vn

(trỏ tới: http://c1.asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm)

Xem thêm: TÊN MIỀN -- WWWs & VẤN NẠN ĐẠO VĂN

 

Vui lòng sử dụng thêm thanh tình trạng (status bar) để theo dõi, kiểm tra link (ulr)

 
 

 

Link: Ảnh lớn hơn

 

TƯỞNG NIỆM MẸ – tập thơ Trần Xuân An tự tuyển
theo đề tài về Mẹ,

Chi nhánh Nxb. Thanh Niên ấn hành,

đã xuất xưởng: 20-4 Hb10 (2010)

 

 

18-03 HB10 (2010): Z.(27): TƯỞNG NIỆM MẸ (tập thơ tự tuyển)

.
10-02 HB10 (2010): Z. (26). CÁC BÀI MỚI VIẾT - CẬP NHẬT: 19:24, ngày 20-02 HB10 (2010)

.
28-01 HB10 [2010], CẬP NHẬT: GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN
- CẬP NHẬT (lần 3): 01-03 HB10 (2010) - CẬP NHẬT (lần 4): 05-03 HB10 (2010):

Thông báo, thư kiến nghị & điện thư trả lời về bảy (07) đầu sách chưa được cấp giấy chứng nhận đăng kí bản quyền

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Trang chính WEB TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN tại cơ sở lưu - phát Google Sites

Từ cuối tháng 6 HB9 (2009), theo thông báo của Google, WebTgTXA. đã được đi chuyển toàn bộ đến địa chỉ mới:

http://www.tranxuanan-writer.net   ( http://sites.google.com/site/tranxuananwriter )

 

 


HẬU CHIẾN & QUYỀN SỐNG CỦA MIỀN NAM


... – thơ - văn - sử - triết – ...

Đến nay, tôi đã trải qua 19 năm sống dưới chế độ cũ tại Miền Nam và 34 năm sống trong thời hậu chiến – đổi mới (trong đó, có 38 năm cầm bút làm thơ, viết văn, nghiên cứu…).

Tôi tự thấy những người cùng thời, cùng hoàn cảnh, nhân phận như tôi có trách nhiệm phải thể hiện tâm trạng, tư tưởng của chính mỗi người và cho cả một vài thế hệ tại Miền Nam, đặc biệt là trong thời hậu chiến – đổi mới. Người Miền Bắc viết thay chúng tôi ư? Không thể. Người Việt hải ngoại viết thay ư? Không thể. Người cách mạng sinh trưởng tại Miền Nam viết thay ư? Cũng không thể. Đối với tôi, đó là điều không ai có thể thay thế chính tôi. Và hẳn đối với những người cầm bút tương tự cũng vậy. Đối với bao người cùng nhân phận thuộc một vài thế hệ, chúng tôi gần gũi với họ nhất. Nếu tôi và những người cầm bút như tôi không làm được điều đó, có nghĩa là một khoảng trống văn học sử mãi mãi không bao giờ có thể lấp đầy. Với ý hướng đó, tôi viết, và mãi còn viết.

Mặc dù chân lí và sự thật lịch sử đều chỉ là một, nhưng thơ, văn, sử, triết và hiện thực cuộc đời vốn da dạng, phong phú.

Mỗi phân số xã hội trong dân tộc Việt Nam đều có tiếng nói riêng.

Trong từng phân số xã hội, những người cầm bút cùng thời, cùng hoàn cảnh, gần nhau về nhân phận, cũng đều có tiếng nói riêng.

Trên điểm mạng này, chủ yếu chỉ là 24 đầu sách do một cá nhân là bản thân tôi viết (ngoại trừ dăm bài trong đầu sách thuộc loại biên soạn, khảo cứu [*]) [**].

Trân trọng mời đọc.

                                                                                                                Trần Xuân An (17-12 HB9)


[*] Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (TXA. biên soan, khảo cứu, Nxb. Thanh Niên, 2008)


[**] 17-03 HB10 (2010): Nếu kể thêm cuốn “Những trang Đại Nam thực lục về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và những sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp” do tôi tuyển chọn, số sách hoàn chỉnh là 25. Những bài mới viết, chưa kể.

.

 

 Sau mười lăm (15) đầu sách (đã được xuất bản qua các nhà xuất bản), chín (09) đầu sách còn lại (chỉ mới công bố bằng bản in vi tính và đăng trên mạng toàn cầu) của tác giả Trần Xuân An cũng đã được hoàn tất thủ tục đăng kí bản quyền tác giả và chủ sở hữu, tại Cục Bản quyền, vào sáng 06 tháng 01 năm 2010 (HB10).

 

28-01 HB10 [2010], CẬP NHẬT: GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN
 

 
  
 

ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ (THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH)

SỐ SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CHÍNH THỨC QUA CÁC NHÀ XUẤT BẢN

& ĐàĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN: 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/cac-trang-phu-khac/ban-quyen/dang-ki-ban-quyen

 

 

 

 

 


.

 

Trang chính WEB TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN tại cơ sở lưu - phát Googlepages.com

(nối tiếp Web Tác phầm Trần Xuân An bằng các bài mới, thông tin mới):

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

 

WEB. TAC PHAM TRAN XUAN AN    /   HOMEPAGE  /  20 & 27-01 HB7 (2007) / 09-3 HB7

BÁO CHÍ GIỚI THIỆU & BÌNH LUẬN NHƯNG VẪN TRÁNH NÉ NỘI DUNG CHÍNH

http://docs.google.com/Doc?id=dc9fgpkh_1259p3zj

(có bổ sung, 21-02 HB7 [2007], 22-02 HB7 & 23-02 HB7)

 

ÔNG CAO QUẢNG VĂN & TẠP CHÍ KIẾN THỨC NGÀY NAY ĐÃ ĐÍNH CHÍNH:

Kiến Thức Ngày Nay, số 597, ra ngày 10-3-2007 (HB7), tr. 64

(đăng tải nội dung bản đính chính trên web này)

 

WEBSITE TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN

TRÊN HOST GOOGLE PAGE CREATOR:

(Trân trọng mời vào trang tổng mục lục tác phẩm Trần Xuân An)

 

LỄ DỰNG BIA MINH OAN & TÔN VINH

NHÂN VẬT LỊCH SỬ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)

NGÀY 3-6 HB7 (2007) [18-3 Đinh hợi HB7]

(Trang 2 Bài mới - Sách mới - Tin tức mới / Web. Tác giả Trần Xuân An)

 

Ý NGHĨ VỀ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI SÁCH GIÁO KHOA VĂN HỌC & SỬ HỌC

(WebTgTXA.:14-7 HB7)   Trần Xuân An   (WebTXA.: 26-7 HB7)

     Xem lại: Những vấn nạn văn sử triết... trên Tcđt. Giao Điểm / link WebTgTXA. (27-7 HB7)

 

 

 

 HOMEPAGE

 WEB. : TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS)

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

 

                 author's copyrights
      

  

 http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com

http://tranxuanan-writer.blogspot.com

 

tác phẩm
TRẦN XUÂN AN

 

 

http://www.tranxuananwriter.blogspot.com

http://tranxuananwriter.blogspot.com/

&

http://www.tranxuanan--writer.blogspot.com

http://tranxuanan--writer.blogspot.com/

 

 

LỜI NGỎ

 

 

Thi ca, tiểu thuyết, triết luận và sử học là những gì tôi trân trọng, yêu mến, sáng tạo và nghiên cứu. Nhưng điều quan trọng là qua đó, nhất là ở những tác phẩm sáng tác, tôi đã cố gắng phản ánh trung thực nhận thức, tâm trạng của con người Việt Nam, đặc biệt là vài ba thế hệ ở phần đất Miền Nam, bên này Vĩ tuyến 17, từ 1954 cho đến hôm nay (2006 [ HB6 ]). Trong đó, đậm nét nhất vẫn là bao suy tư, bao nỗi niềm hậu chiến – âm hưởng khôn nguôi của cuộc chiến tranh dài dằng dặc, trên một trăm ba mươi năm (1858 – 1989). Và điều quan trọng khác: Tôi tự nghiền ngẫm để sáng tạo cho mình và gửi đến cuộc đời một hệ tư tưởng mới, gạt bỏ những yếu tố ngoại lai, nhục quốc thể, khiến cả dân tộc đã hao tổn biết bao xương máu. Tuy vậy, không dám nói là những trang viết của tôi hoàn toàn được viết trong không khí tự do chân chính về sáng tác, nghiên cứu và tự do chân chính về báo chí, xuất bản. Sự áp chế ấy không phải chỉ ở trong nước, mà cả ngoài nước, vì những đối tượng cần thiết phải phê phán lại thiếu trung thực để chấp nhận sự phê phán. Những đối tượng ấy lại là những thế lực thuộc loại bạo quyền, luôn tìm mọi cách để hãm hại người cầm bút.

Tưởng cũng không thừa, khi nhấn mạnh rằng, đề từ này, 70% tỉ trọng của nó dành riêng cho phần sáng tác. Về phần nghiên cứu sử học, chủ yếu là giai đoạn nửa sau thế kỉ XIX, tôi đã đương đầu được trước sức ép nhẹ hơn. Sức ép trong hiện tại với quãng cách thời gian lịch sử rõ ràng có mối quan hệ tác động qua lại (thời đoạn lịch sử càng xa, sức ép trong hiện tại càng giảm độ cuồng bạo, nham hiểm), tùy thuộc vào sự dính líu của những thực thể xã hội, chính trị vào mỗi thời đoạn lịch sử. Đó là một lẽ. Lẽ khác, bởi sự phê phán ở bình diện lịch sử, các thế lực đó dễ chấp nhận hơn (hoặc khó phủ nhận), so với bình diện bản chất, nền tảng của giáo thuyết, ý thức hệ.

Và chắc hẳn các người đọc kính mến đâu cần hỏi: Những bạo quyền nào vậy? Cũng xin thưa trước, cho dù có người vẫn muốn chất vấn đến cùng, với thái độ thân mật hay giận dữ, tôi cũng chỉ lễ độ trả lời: Xin tinh mắt nhận diện những bạo quyền ấy trong những trang sách của tôi.

Trần Xuân An

Thứ sáu (thứ bảy cũ), 25-02 HB6 ( 2006 ) [ 28-01 Bính tuất HB6 ],

lúc 15 g 26' cùng ngày

& 01-3 HB6, tại TP. HCM., Việt Nam

 

 

 

 

danh mục tác phẩm

 

 

 

 

TÁC PHẨM SÁNG TÁC, NGHIÊN CỨU, BIÊN KHẢO, PHÊ BÌNH

CỦA TÁC GIẢ

(tính đến 2006)

 

 

 

1. NANG VA MUA – Nắng và mưa, thơ,

Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 7-2005:              

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuanantthitap1.blogspot.com/

 

2. HAT CHIEU HON MINH – Hát chiêu hồn mình, thơ,

Nxb. Đồng Nai, 1992.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuananthitap2.blogspot.com/

 

3. TOI VAN O TREN DUONG – Tôi vẫn ở trên đường, thơ,

Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 1993.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuananthitap3.blogspot.com/

 

4. LANG LE O PHO – Lặng lẽ ở phố, thơ,

Nxb. Trẻ, 1995.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuanantthitap4.blogspot.com/

 

5. KE BI NEM VAO BAO – Kẻ bị ném vào bão, thơ,

Nxb. Trẻ, 1995.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuananthitap5.blogspot.com/

 

6. HAT VOI DOI OI THUONG MEN – Hát với đời ơi thương mến, thơ,

Nxb. Trẻ, 1996.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuananthitap6.blogspot.com/

 

7. QUE NHA YEU DAU – Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ,

Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 1998.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuanantruongcatho7.blogspot.com/

 

8. CO MOT NOI LA MAI XANH – Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết,

Nxb. Hội Nhà văn, 1999.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 7-2005:      

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Host : Google, tháng 12-2005

http://tranxuanancmnlamaixanh.blogspot.com/

http://tranxuanancmnlamaix2.blogspot.com/

 

9. NGOI TRUONG THANG GIENG – Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998,

Nxb. Thanh Niên, 2003.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuananngoitruongthgieng.blogspot.com/

 

10. SEN DO, BAI THO HOA BINH – Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999,

Nxb. Thanh Niên, 2003.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuanansendobthhbinh.blogspot.com/

 

11. PHU CHINH DAI THAN NGUYEN VAN TUONG – Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003;

Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 11-2005:            

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_index.htm

Host : Google, tháng 12-2005

http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/

   & các trang tiếp theo: … 2a … 2b … 2c …

 

12. NGAU HUNG DOC THO – Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003;

Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 7-2005:        

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Host : Google, tháng 12-2005

http://tranxuananbinhtho.blogspot.com/

 

13. MUA HE BEN SONG – Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba).

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005:       

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_index.htm

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com

 

14. THO NHUNG MUA HUONG – Thơ những mùa hương, thơ.

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuananthitap9.blogspot.com/

 

15. GIOT MUC, CANH DONG VA VO KICH DIEN – Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, thơ.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 9-2005:         

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com

 

16. NUOC MAT CO VI NGOT – Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn, 1999.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 10-2005:          

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_index.htm

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com

Website Trần Xuân An, tháng 11-2006:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/nuoc_mcvngot/nuoc_mcvngot_t1.htm

 

17. NGUYEN VAN TUONG, THO,VAI NET VE CON NGUOI, TAM HON VA TU TUONG – Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 8-2005:          

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_index.htm

Host : Google, tháng 10-2006: Nguyên tác chữ Hán:

http://www.tranxuanan-writer-3.blogspot.com

http://www.tranxuanan-writer-4.blogspot.com

Host : Google : Web. Tác phẩm Trần Xuân An:

http://www.tranxuanan-writer-5.blogspot.com

http://www.tranxuanan-writer- 6.blogspot.com

 

18. TIEU SU BIEN NIEN PCDT. NGUYEN VAN TUONG – Tiểu sử biên niên Kì Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – “kẻ thù lớn nhất của chủ nghĩa thực dân Pháp” (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001;

Nxb. Thanh Niên,9-2006

Host : Google, tháng 2-2006

http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/

http://tranxuanantsbnnvt2.blogspot.com/

 

19. NHUNG TRANG "DAI NAM THUC LUC" VE KI VI PCDT. NGUYEN VAN TUONG ... – Những trang “Đại Nam thực lục” về Kì Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp… (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.

 

20. NGUYEN VAN TUONG, "NHUNG NGUOI TRUNG NGHIA TU XUA, TUONG KHONG HON DUOC" – Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), “những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không hơn được” , khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003;

Nxb. Thanh Niên, 9-2006

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 5-2005:

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_index.htm

Host : Google, tháng 2-2006

http://tranxuanan-nvtnntnghia.blogspot.com/

http://tranxuanan-nvtnntnghia-2.blogspot.com/

 

21. SUY NGHI VE MOT SO VAN DE TRONG LICH SU CO DAI NUOC TA – Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 9-2005:         

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com

 

22. TIEU LUAN – Tiểu luận, 2005.

Tạp chí điện tử Giao Điểm từ số tháng 5-2005 đến số tháng 1-2006:

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com   (search)

http://tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com/

Host : Google, tháng 11-2005

http://tranxuanantieuluan.blogspot.com/

http://tranxuanantieuluan9b.blogspot.com/

 +++ TRANG PHU – Trang phụ (phản hồi: đồng cảm, trao đổi, bổ sung, đính chính…):

Host : Google, tháng 12-2005 – 2-2006:

http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/

 

+++ ĐỐI THOẠI – Đối thoại:

Host : Google : Web. Tác phẩm Trần Xuân An, tháng 11-2006:

http://tranxuanan-writer-7.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

C GI GI BN QUYN

( AUTHOR'S COPYRIGHT /

ALL RIGHTS RESERVED )

 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC LIÊN KẾT (DẪN LINKS)

VỚI MỌI TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, WEBSITES, WEBLOGS

TRONG TINH THẦN GIAO LƯU, ĐOÀN KẾT TỐT ĐẸP

 

VỀ VIỆC DỊCH THUẬT, SAO CHÉP ĐỂ IN ẤN, GHI ĐĨA

VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC THÀNH PHẨM HOÀN CHỈNH NÀO,

XIN VUI LÒNG HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ

THEO ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC.

TÁC GIẢ SẴN DÀNH MỌI ƯU TIÊN CHO ĐỐI TÁC

ĐỂ CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC PHỔ BIẾN RỘNG RÃI.

 

MỖI ĐỘC GIẢ ĐỀU CÓ THỂ TỰ IN BẰNG MÁY IN VI TÍNH

THÀNH NHỮNG BẢN IN TẠM ĐỂ ĐỌC

(nội dung của mỗi cuốn sách đã cố định).

KHI IN, NHỚ GHI RÕ XUẤT XỨ (NGUỒN): TÊN TÁC GIẢ & LINKS...

 

Không chấp nhận mọi cách thức phỏng tác, sửa chữa.

 

TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN.

 

 

 

 

1

Địa chỉ liên lạc:

http://www.tranxuanan.blogspot.com

 

2

Một vài links cần lưu ý:

 

    

BÀI MỚI - SÁCH MỚI

http://www.tranxuananwriter.blogspot.com

Tác phẩm Trần Xuân An trên Tạp chí điện tử Giao Điểm:

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com

 

NHỮNG TÁC PHẨM CHƯA XUẤT BẢN VỚI HÌNH THỨC SÁCH IN GIẤY

New

host:

googlepages.com

 

3

Sơ đồ web

http://www.tranxuanan-writer-sdw.blogspot.com

 

4

Web. Tác phẩm Trần Xuân An THÔNG BÁO

 

5

Các trang cơ sở của "Web. Tác phẩm Trần Xuân An":

(tại GOOGLE  /  host):

http://www.blogger.com/profile/14904482

http://beta.blogger.com/profile/13195979010299666241

http://www2.blogger.com/profile/04366565891846379473

 

Bộ phận tự động đếm số lượng lần mở trang

chỉ được đặt ở một ít trang, không phải ở

toàn bộ tất cả các trang thuộc "Web.  /  TXA.'s works (books)"

này, và cũng chỉ bắt đầu tính từ ngày 09-3 HB6 ( 2006 ) . . .

Thực sự, ngày khởi đầu xây dựng "Web.  /  TXA.'s works (books)"

là khoảng đầu tháng 11 HB5 ( 04-11-2005 ).

Riêng trang chủ ( main page ) của web. này, được thực hiện vào ngày :

01 tháng 5 năm HB6 ( 2006 ).

 

 

 

hidden hit counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp c đin t GIAO ĐIM    (search)

Tp chí đin t BBCVietnamese    (search)

Tạp chí điện tử CHIM VIỆT CÀNH NAM

Website LUÂN HOÁN - SONG VINH

 

 

 

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM   (search)

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲ   (search), trình tự:

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/11/th-mc-trc-tuyn-internet-ca-th-vin-quc.html

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. HCM.   (search)

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG   (search)

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/11/th-mc-trc-tuyn-th-vin-bo-si-gn-gii.html

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC   (search)

 

 

 

 

 

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN Google,

Yahoo & MSN   

                                                SEARCH & CACHE

Dotster / 1ASPHOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKs for SEARCHING:

 

MSN Search    (search & cached page)

GOOGLE Search    (search & cached page)

YAHOO Search    (search & cached page)

DOMAINHELP Search

ASK Search

 

 

 

 

 

 

 

TRONG DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ Ở PHÍA TRÊN,

CÓ CÁC LINKS THUỘC "WEBSITE TRẦN XUÂN AN".

Trong khung này là một vài nét chính về website ấy:

 

Link chính:

 

Homepage

WEBSITE TRẦN XUÂN AN

(tại Dotster / 1ASPhost.com)

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm

 

Các links cơ bản khác:

 

SƠ ĐỒ WEBSITE TRẦN XUÂN AN

 

Trang chủ    |     Tác phẩm    |    Tác giả     |    Hình ảnh     |    Liên lạc    |    Góp ý

 

______________________

 

Về trang hình ảnh:

 

HÌNH ẢNH NHỮNG TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

THÀNH SÁCH IN GIẤY

(tại YAHOO / photo / host)

TẬP ẢNH

http://pg.photos.yahoo.com/ph/tranxuanan_vn/slideshow?.dir=/ff06scd&.src=ph

 

 

HÌNH ẢNH MINH HỌA SÁCH NỐI TIẾP HIỂN THỊ

TẬP ẢNH 1

TẬP ẢNH 2

TẬP ẢNH 3

 

http://pg.photos.yahoo.com/ph/tranxuanan_vn/slideshow?.dir=/dd30scd&.src=ph

 

http://pg.photos.yahoo.com/ph/tranxuanan_vn/slideshow?.dir=/38c9scd&.src=ph

 

http://pg.photos.yahoo.com/ph/tranxuanan_vn/slideshow?.dir=/9272scd&.src=ph

     

 

http://www.flickr.com/photos/tranxuananwriter/sets/

http://picasaweb.google.co.uk/tranxuanan.writer

HÌNH ẢNH Ở FLICKR (YAHOO) & PICASA (GOOGLE)

 

 

 

 

 

 

 

Bấm vào dòng chữ link-hóa dưới đây:

BẢNG TRA CỨU BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Chỉ cần điền tên tác giả vào khung "Thông tin về tác giả",

sau đó, bấm vào nút "Tìm kiếm"

 

(chỉ hiển thị những tác phẩm đã đăng kí bản quyền

tại Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật;

số tác phẩm còn lại sẽ được đăng kí tiếp)

 

 

_________________________
 

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 2003

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 2005

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 2008

Bấm vào nút phóng lớn, đúng chuẩn (expand to regular size), phía cuối, bên phải ảnh

 
 

 

 
  
 

ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ (THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH)

SỐ SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CHÍNH THỨC QUA CÁC NHÀ XUẤT BẢN

& ĐàĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN: 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/cac-trang-phu-khac/ban-quyen/dang-ki-ban-quyen

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

google  /  host

 


 

  lên đầu trang (top page) 

 

Nếu khó đọc vì màu sắc, có thể mở trang chính bis (homepage bis):

http://www.tranxuanan-writer-bis.blogspot.com

hoặc trang chính ở host mới

googlepages.com:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

 

Việt Nam

Xem giờ, đọc thêm:

Đề xuất đổi mới lịch mặt trời ở nước ta

 

Mở cửa sổ mới (open in new window):


 
 

 

 

THÔNG BÁO

KÍNH GỬI

CÁC NHÀ VĂN CHƯƠNG, NHÀ BÁO, NHÀ SỬ HỌC & CÁC CÁN BỘ NHÀ XUẤT BẢN, THƯ VIỆN CÙNG TẤT CẢ QUÝ NGƯỜI ĐỌC KÍNH MẾN, TRONG & NGOÀI NƯỚC

Web Tác giả Trần Xuân An (WebTgTXA.) vẫn thường trực đón nhận mọi ý kiến nêu thắc mắc, trao đổi, thảo luận trong phạm vi những gì được đề cập đến trong toàn bộ tác phẩm của Trần Xuân An và những vấn đề khác, thậm chí các chi tiết cụ thể khác, trong 3 webs của tác giả (WebTgTXA., WebTXA., WebTpTXA.) (1).

   Trên WebTgTXA. vẫn hiện còn 7 (2) đầu sách chỉ mới ở dạng web-books / e-books. WebTgTXA cũng rất hi vọng những cuốn sách chưa có điều kiện tài chính và giấy phép để chính thức xuất bản với hình thức sách in giấy sẽ được sự lưu tâm của quý vị.

THÀNH THẬT CẢM ƠN.

Trân trọng,

Trần Xuân An

(WebTgTXA.)

 

Địa chỉ điện thư:

tranxuanan.writer@gmail.com

tranxuanan_vn@yahoo.com

Mục "Ý kiến người đọc":

http://txawriter.wordpress.com

 

(Quý vị cũng có thể viết bài, nêu ý kiến, câu hỏi trên báo chí hoặc websites, weblogs của quý vị, và vui lòng gửi thư thường hoặc điện thư cho WebTgTXA. được biết, để có thể trao đổi, thảo luận, trả lời)

 

02-10 HB7 (2007)

 

(1) Điểm mạng toàn cầu mới: http://www.tranxuanan-writer.net

(2) Đến hôm nay, 24-10 HB9, số đầu sách là 9 (kể cả 4 tập hợp các bài viết mới của TXA. và 1 đầu sách đã chính thức xuất bản qua Nxb. Thanh Niên, năm 2008).

 


 

 

.